modrastevilka

Brezplačna številka 080 20 06

Dimnikarska služba DIMNIKARSTVO PIRAN dosega svoj uspeh s trdim delom svojih zaposlenih, ter premišljenim izborom poslovnih partnerjev in dobrim sodelovanjem z njimi. Podjetje DIMNIKARSTVO PIRAN že več let uspešno delujemo na domačem trgu s poudarkom na zanesljivosti ter stremimo k poslanstvu, da poslovnim partnerjem omogočimo najlažjo pot do kakovostno opravljenih storitev, ter korekten odnos.

Vzor pri poslovanju smo vzpostavili v delovanju dimnikarske službe, kjer nam je najpomembnejša usmerjenost k strankam, ter zanesljivo, učinkovito in kakovostno opravljene  dimnikarske storitve tako na terenu, kot v operativnem delu. Usmerjenost k strankam oz. uporabnikom dimnikarskih storitev je osnovno načelo podjetniškega delovanja. Dosegljivost, zanesljivost, učinkovitost in kakovostno opravljene storitve so nam osnova za dolgoročni razvoj podjetja v dimnikarstvu.

Temeljne cilje podjetja uresničujemo s pomočjo stalnega strokovnega izobraževanja in z upoštevanjem sposobnosti vseh zaposlenih, ki imajo pred seboj jasen cilj. Vodstvo podjetja v organizaciji ustvarja ustrezna podporna orodja, ki spodbujajo učenje, izmenjavo znanja, timsko delo in inovativnost.

Prioriteta pri opravljanju dimnikarskih storitev je zagotavljanje požarne in zdravstvene varnosti našim uporabnikom, ter skrb za čisto in neonesnaženo okolje.

Strast in veselje nam dajeta zagon, da se ne ustavimo na pol poti, ampak pogumno nadaljujemo začrtano pot do cilja. Uspehi so plod skupnega dela, sodelovanja in zagnanosti  ekipe. Verjamemo v svoj uspeh, saj nas vodijo visoke moralne vrednote in spoštovanje integritete vsakega posameznika.

Naši dimnikarji

Tomaž Hribar

Nedžad Avdić

Stiv Vergilas

Goran Drugović

Tadej Semler

Reference

V svojem opusu delovanja imamo širok spekter večjih podjetij. Našo tehnično podkovanost, zanesljivost in kakovostne storitve koristijo veliki poslovni sistemi, srednja in manjša podjetja, javni zavodi. Odlično sodelujemo tudi z upravniki večstanovanjskih in poslovnih stavb.