modrastevilka

Brezplačna številka 080 20 06

V okviru rednega letnega pregleda male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav dimnikar preveri, če so te naprave v uporabnem stanju in je njihovo obratovanje varno.

Letni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav se opravi enkrat letno.

Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.

Po opravljenem letnem pregledu izda dimnikar uporabniku storitev dimnikarske službe poročilo o letnem pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprave.

Naši dimnikarji

Nedžad Avdić

Tadej Semler

Goran Drugović

Stiv Vergilas

Tomaž Hribar

Reference

V svojem opusu delovanja imamo širok spekter večjih podjetij. Našo tehnično podkovanost, zanesljivost in kakovostne storitve koristijo veliki poslovni sistemi, srednja in manjša podjetja, javni zavodi. Odlično sodelujemo tudi z upravniki večstanovanjskih in poslovnih stavb.