modrastevilka

Dimnikarske storitve

dimnikarcekČiščenje

Čiščenje notranjih površin kurilnih naprav se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije.
Več informacij ...

dimnikarcekMeritve Emisij

Meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz male kurilne naprave opravlja dimnikar v obsegu in rokih iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
Več informacij ...

dimnikarcekLetni Pregled

V okviru rednega letnega pregleda male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav dimnikar preveri, če so te naprave v uporabnem stanju in je njihovo obratovanje varno.
Več informacij ...

dimnikarcekPrvi Pregled

Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, da so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi.
Več informacij ...

Naši dimnikarji

Nedžad Avdić

Tadej Semler

Stiv Vergilas

Goran Drugović

Tomaž Hribar

Reference

V svojem opusu delovanja imamo širok spekter večjih podjetij. Našo tehnično podkovanost, zanesljivost in kakovostne storitve koristijo veliki poslovni sistemi, srednja in manjša podjetja, javni zavodi. Odlično sodelujemo tudi z upravniki večstanovanjskih in poslovnih stavb.